Canovaca Consultors

Traduir
EnglishCatalàFrançaisDeutschEspañol

Gener - 27 - 2012

Slideshow4

Dec - 21 - 2011

slideshow2

Dec - 21 - 2011

slideshow3

Dec - 21 - 2011

slideshow1

  I. PRINCIPALES NOVEDADES:       Este régimen retrasa el devengo y con ello la declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro a los clientes del sujeto pasivo, aunque se retardará,  igualmente, la deducción del IVA [...]

MESURES ANUNCIADES El president ha anunciat les mesures que “de manera immediata” s'adoptaran per assegurar el compliment de l'ajust pressupostari i el camí compromesa després de l'últim Consell Europeu. Aquestes decisions es concreten en la revisió integral [...]

Com a conseqüència de l'alentiment de la seu electrònica que s'ha produït en els passats dies a causa de l'elevat nombre de peticions d'accés als serveis que s'hi ofereixen i que ha dificultat la normal presentació telemàtica [...]

Les novetats en relació amb el model 347 corresponent a 2011 són les següents: Subministrament d'informació: trimestralizada. Es presentarà una única declaració anual en què la informació sobre les operacions realitzades es proporcionarà desglossada trimestralment, excepte la relativa [...]

El 11 de juliol de 2011 el Tribunal Suprem va dictar sentència en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina nombre 219/2008, en la qual, succintament, ha vingut a admetre, en absència de factura, una escriptura pública com a document [...]

En els períodes impositius 2012 i 2013, els percentatges de pagaments a compte de l' 19% preveu l'article 101 de la LIRPF i el percentatge de l'ingrés a compte a què es refereix l'article 92.8 de la mateixa [...]