Canovaca Consultors

Traduir
EnglishCatalàFrançaisDeutschEspañol

Gener - 27 - 2012

Slideshow4

Dec - 21 - 2011

slideshow2

Dec - 21 - 2011

slideshow3

Dec - 21 - 2011

slideshow1

  I. PRINCIPALES NOVEDADES:       Este régimen retrasa el devengo y con ello la declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro a los clientes del sujeto pasivo, aunque se retardará,  igualmente, la deducción del IVA soportado en las adquisiciones, todo ello con la fecha límite de 31 de Diciembre del año inmediato posterior a aquel [...]

Categories: Comunicats

MESURES ANUNCIADES El president ha anunciat les mesures que “de manera immediata” s'adoptaran per assegurar el compliment de l'ajust pressupostari i el camí compromesa després de l'últim Consell Europeu. Aquestes decisions es concreten en la revisió integral de la funció pública, amb mesures que afecten a la pròpia estructura de les administracions; l'adopció d'iniciatives pressupostàries [...]

Categories: Comunicats

Com a conseqüència de l'alentiment de la seu electrònica que s'ha produït en els passats dies causa de l'elevat nombre de peticions d'accés als serveis oferts a la mateixa i que ha dificultat la normal presentació telemàtica de les autoliquidacions periòdiques amb venciment el 20 d'abril de 2012, amb caràcter excepcional s'ha ampliat el termini [...]

Categories: Comunicats

Les novetats en relació amb el model 347 corresponent a 2011 són les següents: Subministrament d'informació: trimestralizada. Es presentarà una única declaració anual en què la informació sobre les operacions realitzades es proporcionarà desglossada trimestralment, excepte la relativa als imports percebuts en metàl · lic superiors a 6.000 euros que seguirà proporcionant de forma anual. Imputació temporal: es modifica [...]

Categories: Comunicats

El 11 de juliol de 2011 el Tribunal Suprem va dictar sentència en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina nombre 219/2008, en la qual, succintament, ha vingut a admetre, en absència de factura, una escriptura pública com a document justificatiu de la deducció de l'IVA, concloent en el penúltim paràgraf del fonament de dret tercer que “res justifica la [...]

Categories: Comunicats

En els períodes impositius 2012 i 2013, els percentatges de pagaments a compte de l' 19% preveu l'article 101 de la LIRPF i el percentatge de l'ingrés a compte a què es refereix l'article 92.8 de la mateixa Llei, s'eleven al 21%. Del contingut dels citats articles es dedueix que aquest increment del tipus de retenció [...]

Categories: Comunicats