Canovaca Consultors

Traduir
EnglishCatalàFrançaisDeutschEspañol

Gener - 27 - 2012

Slideshow4

Dec - 21 - 2011

slideshow2

Dec - 21 - 2011

slideshow3

Dec - 21 - 2011

slideshow1

MESURES ANUNCIADES

El president ha Anunciat Que les Mesures “de manera immediata” s'adoptaran per assegurar el compliment de l'ajust pressupostari i el camí compromesa després de l'últim Consell Europeu.

Aquestes decisions es concreten en la revisió integral de la funció pública, amb mesures que afecten a la pròpia estructura de les administracions; l'adopció de Que afecten pressupostàries Iniciatives de Ministeris, I ndicatos Ÿ Partits i Socials al Model de Prestacions; ADDICIONALS Sobre Mesures MITJANÇANT Elevació d'Ingressos de la imposició indirecta, i d'Acceleració del calendari de Reformes Estructurals destinades a incrementar FLEXIBILITAT de Competitivitat i economia de NOSTRA.

 Jo. REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

Al local d'Ambito si delimitaran les atribucions dels ajuntaments, de manera que No Assumeixin Serveis Per Els Que No compten amb Necessària de Finançament, reforçarà si i el Paper de les diputacions per tal de centralitzar de Prestació de Serveis. AQUESTES Mesures, Segons el president, permetran un estalvi “que estarà a l'entorn dels 3.500 milions d'euros”. A això s'afegirà la homogeneïtzació de les retribucions d'alcaldes i regidors, la reducció en un 30% del nombre de regidors i la dràstica reducció d'empreses públiques en l'àmbit local.

Pel que fa a les comunitats autònomes el president ha anunciat que el Consell de Política Fiscal i Financera que es reuneix demà fixarà l'objectiu de dèficit per 2013 i 2014, revisarà l'aplicació de plans econòmics financers per a les autonomies i posarà en marxa un instrument financer que els garanteixi liquiditat.

 II. REFORMA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA.

Entre les mesures que ha anunciat es troben les següents:

 • Es reduirà el nombre de dies de lliure disposició.
 • S'ajustarà el nombre d'alliberats sindicals al que disposa estrictament en la llei.
 • S'equiparen les condicions en situació d'incapacitat temporal a les de la resta de treballadors.
 • S'ha de facilitar la mobilitat dels empleats públics.
 • Se suspendrà l'abonament de la segona paga extraordinària als treballadors i alts càrrecs públics.
 • Es reduirà significativament el nombre d'empreses i fundacions públiques.

 III. PUJADA DE LA RECAPTACIÓ

El president ha anunciat altres mesures pressupostàries com l'ajust de 600 milions en les partides de despesa dels departaments ministerials, la retallada del 20% en les subvencions a partits, sindicats i organitzacions empresarials o la racionalització de la despesa en el sistema de dependència.

També ha anunciat una revisió del model de prestacions per atur, la durada màxima de 24 mesos es mantindrà i la base reguladora passarà del 60 l' 50% a partir del sisè mes per als nous receptors.

En matèria d'ingressos:

 • El tipus general de l' IVA augmentarà l' 18 l' 21%. El reduït, l' 8 l' 10%, i es manté el superreduït del 4% per als productes de primera necessitat.
 • Les cotitzacions socials baixaran un punt en 2013 i un altre més a 2014.
 • Reforma de la tributació mediambiental.
 • Pujada de la imposició sobre el tabac.
 • Eliminació de la deducció per habitatge per a nous compradors a partir de 2013.

A tot l'anterior se suma l'acceleració del calendari de reformes estructurals, entre les que ha destacat la del sector energètic, amb un “repartiment del dèficit entre els diferents sectors implicats; aprofundir en les reformes i liberalització del sector serveis; flexibilització dels horaris comercials, i procés de liberalització “i, si escau, privatització dels serveis associats al transport ferroviari, portuari i aeroportuari”.

Categories: Comunicats

Els comentaris estan tancats.